موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اثر فسخ نکاح در مهریه چگونه است؟

اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد،زن حق‏ مطالبه مهریه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام یا قسمتی از مهریه را وصول کرده، زوج به جهت‏ دارا شدن بلاجهت، حق رجوع به او را برای استرداد مهریه دارد.

logo-samandehi