موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اثر گذشت شاکی خصوصی بر جرائم غیر قابل گذشت چیست؟

جرائم بر دو نوع قابل گذشت و غیر قابل گذشت می باشند.

جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی نبوده و دادستان به محض اطلاع از وقوع آن بایستی اقدام به تعقیب کیفری جرم نماید.

همانطور که تعقیب این جرائم منوط به درخواست شاکی نیست، اعلام رضایت او نیز باعث توقیف روند رسیدگی به این جرائم نیست، زیرا این جرائم به جهت تاثیر سو در اجتماع و بیم تجری دیگران علیرغم اعلام گذشت شاکی نیز تعقیب خواهند شد. اما اگر در جرائم غیر قابل گذشت، شاکی خصوصی رضایت دهد، این رضایت تاثیر بسیاری بر میزان مجازات متهم خواهد داشت.

اگر پیش از صدور حکم قطعی، یعنی از ابتدای پروسه دادرسی تا پیش از صدور حکم، شاکی رضایت دهد، در مورد جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه مختار است که درتعیین مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را به مجازات مناسب تری تبدیل نماید، مثلاً می تواند مجازات حبس را با وجود شرایط قانونی به جزای نقدی تبدیل کند.

اگر در این نوع جرائم شاکی پس از صدور حکم قطعی اعلام رضایت کند، متهم می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات خود را به واسطه اعلام رضایت شاکی درخواست کند، لازم به ذکر است که دادگاه در خصوص تخفیف مجازات متهم اجباری نداشته و در این خصوص مختار به اعمال یا عدم اعمال تخفیف است.

logo-samandehi