موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اجرائیه به چند دسته تقسیم می شود؟

اجرائیه در یک تقسیم بندی به 3 دسته تقسیم می شود که عبارت است از:
1- اجراییه دادگاه :
ورقه ای است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حکم بنا به درخواست ذی نفع قاضی دادگاه بدوی صادر می کند .در خصوص اجراییه دادگاه به طور کلی دو نوع اجراییه وجود دارد :
الف: اجرای احکام مدنی
ب: اجرای احکام کیفری
2- اجراییه ثبتی:
اجراییه ای است که از مراجع ثبتی «واحدهای ثبتی و دفاتر رسمی اعم از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر میشود».
3- اجراییه مالیاتی:
این نوع اجراییه توسط سازمان مالیاتی کشور صادر می شود به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ توسط مودی مالیاتی که بر طبق آیین نامه اجرایی وصول مالیات های موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 صورت میگرد.
نکته- مرجع صادر کننده اجراییه ثبتی می تواند سردفتر اسناد رسمی یا واحد ثبتی و در مورد مهریه و تعهدات ضمن سند ازدواج، به استثنای مال غیرمنقول  که از دفتری است که سند ازدواج را تنظیم کرده است، بنابراین بر طبق رای داور یا رای دادگاه اجراییه ثبتی صادر نخواهد شد.

logo-samandehi