موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

ارزش اسمی و ارزش واقعی سهام چه تفاوتی دارند؟

به طور کلی هر سهم دارای دو نوع ارزش می باشد:

1- ارزش اسمی

2- ارزشی واقعی

ارزش اسمی سهم مبلغی است که در هر ورقه سهم تعیین شده و ارزش واقعی عبارت است از نرخ واقعی داد و ستد آن سهم که می تواند بیشتر، برابر یا کمتر از ارزش اسمی سهام باشد. همچنین باید توجه داشت که قرارداد خرید سهام نیز همان قرارداد انتقال سهام می باشد.

logo-samandehi