موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

استفاده از مشاعات ساختمان چگونه است؟

این سوال را به نحو دیگری نیز میتوان مطرح نمود بدین شرح : چنانچه در آپارتمانی که دارای چندین واحد می باشد، یکی از ساکنین قصد استفاده از مشاعات را داشته باشد و بیشتر ساکنین به این امر راضی بوده و یکی رضایت نداشته باشد، می تواند از مشاعات استفاده نمود؟

مشاعات یک ملک، متعلق به کلیه مالکین بوده و هر گونه تصرفات مادی یا حقوقی و هر نوع دخل و تصرف و استفاده ای از مشاعات بایستی با رضایت کلیه ذی حقان باشد، بنابراین رضایت اکثریتی ساکنان نمی تواند جواز تصرف و استفاده شخصی از مشاعات باشد و برای این امر رضایت تمامی صاحبان حق الزامی می باشد.

بنابراین چنانچه ساختمانی دارای 20 واحد باشد و یکی از همسایگان بخواهد از حیاط مشاعی جهت پارک کردن خودرو استفاده کند، بایستی تمامی ذی نفعان (اعم از مالک و مستاجر) به این امر رضایت داشته باشند.

پس اگر حتی ساکن یک واحد هم با این امر مخالف باشد، رضایت باقی ساکنین برای استفاده کننده حقی ایجاد نخواهد کرد.

logo-samandehi