موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اظهارنامه چیست و چه کاربردی دارد؟

مطابق قانون هرکس می‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگری مطالبه نمايد، مشروط براين که موعد مطالبه ‌رسيده باشد. به ‌طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود. با این توصیف که مورد اشاره قرار گرفت، اظهارنامه به عنوان دلیل قابلیت ارائه به محاکم را دارد.

logo-samandehi