موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اظهارنامه چیست؟

هر شخصی می تواند قبل از تقدیم دادخواست، اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود یا دیگری دارد را از طریق اظهارنامه که نامه ای رسمی به حساب می آید به صورت رسمی به طرف خود منتقل نماید مانند اینکه زنی منزل سکونت خود را رها نموده باشد و مرد از طریق ارسال اظهارنامه خواستار برگشت زن به منزل می باشد و می تواند از اظهارنامه به عنوان دلیل نیز استفاده نمود.

logo-samandehi