موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اعتراض شخص ثالث چیست؟

اعتراض شخص ثالث عبارت است از شکایت شخصی نسبت به عملیات اجرایی و نسبت به طرفین اجرایی را اعتراض شخص ثالث می نامند.

logo-samandehi