موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

اعسار چیست؟

اعراض از رهن یعنی در عقد رهن مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن عقد جائز است و او می تواند آن را به صورت یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید و از سوی راهن عقد لازم است. پس دین با وثیقه او به دین بی وثیقه تبدیل می شود و سند رهنی او به سند ذمه ای تبدیل می گردد.

logo-samandehi