موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اقسام طلاق در قانون مدنی کدام است؟

ماده 1143 قانون مدنی ایران طلاق را بر دو قسم می داند: طلاق بائن و طلاق رجعی در طلاق بائن پس از وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی از بین می رود .  در این قسم از طلاق، شوهر حق رجوع به همسر سابق خود را ندارد. برابر با ماده 1145 قانون مدنی طلاق در چهار مورد بائن است. این موارد عبارتند از:

در صورتی که مرد زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد، زن هنگام طلاق یائسه باشد، در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکند و سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی پدید آید.

 در طلاق رجعی بر خلاف طلاق بائن در ایام عده برای شوهر حق رجوع محفوظ می باشد. یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی مشترک را بدون وقوع عقد نکاح مجدد از سر گیرد.

رجوع چگونه تحقق می یابد؟ برابر با ماده 1149 قانون مدنی رجوع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع نماید تحقق می یابد، و تشریفات خاصی ندارد. برای مثال مرد می تواند با  نزدیکی در ایام عده یا حتی بوسیدن همسر خود از طلاق رجوع نماید، مشروط به اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

logo-samandehi