موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

امتناع شوهر از برقراری رابطه زناشویی

در این خصوص قانون ساکت است در حالی که چنانچه زن از روابط زناشویی امتناع نماید مرد می تواند دادخواست تمکین او را به دادگاه تقدیم نماید ولی چنانچه عدم برقراری رابطه زناشویی، برای زن عسر و حرج ایجاد کند، دادگاه حکم به طلاق خواهد داد.

اگر عدم برقراری رابطه جنسی به واسطه عنین بودن مرد باشد، یا مرد توانایی نعوظ نداشته باشد نیز، زن می تواند نکاح را فسخ کند.

البته بایستی دانست که عدم برقراری رابطه زناشویی باید برای دادگاه اثبات و احراز گردد که اثبات این امر مخصوصاً در زمانی که زن و شوهر با هم در یک منزل زندگی می کنند مقداری مشکل است.

لذا عدم برقراری رابطه جنسی میتواند در موارد خاص با معاینات پزشکی و یا  اقرار خود شخص اثبات گردد.

logo-samandehi