موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

انتقال اموال متوفی چگونه است؟

انتقال اموال متوفی

در صورت فوت اشخاص یکی از دغدغه های موجود می تواند انتقال اموال محسوب گردد. سوال این است که اموال فرد متوفی را چگونه می توان انتقال داد؟ شرایط انتقال اموال متوفی چگونه است؟

برای انتقال اموال متوفی بایستی گواهی مالیات بر ارث اخذ شود، این گواهی توسط اداره مالیات و پس از اعلام دارایی های متوفی در اظهارنامه صادر می گردد.

مالیات بر ارث : بر اساس طبقه و قرابت وراث تعیین می گردد. طبقه اول شامل پدر، مادر همسر و فرزندان می باشد. بطور مثال مالیات بر ارث این طبقه برای املاک معادل 7.5 درصد ارزش آن ملک است.

سنوات، مستمری، خسارت بیمه عمر و دیه از پرداخت مالیات بر ارث معاف می باشند.

پس از انحصار وراثت و اخذ گواهی مالیات بر ارث می توان اموال شخص  متوفی را منتقل کرد.

logo-samandehi