موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک معترض باشد ، باید چه شکایتی مطرح کند؟

اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملکی شکایت داشته باشد ، باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند و نیازی به دادخواست نیست.

logo-samandehi