موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر نامزد فوت کند، آیا هدایای نامزدی قابل استرداد است؟

خیر، چنانچه نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بهم بخورد و مال مورد نظر بر اثر حادثه و بدون تقصیر تلف شده باشد، قیمت هدایای آن قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود. برای مثال اگر حلقه نامزدی مفقود شده و نامزد فوت کند، طرف دیگر نمی تواند قیمت آن را مطالعه نماید.

logo-samandehi