موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر پس از ارتکاب جرم ، قانون تغییر کند چه می شود؟

چنانچه شخصی مرتکب جرمی شود و بعد از آن قانون جدیدی تصویب شود‌ و اگر قانون جدید نسبت به قانون سابق مساعد‌تر نسبت به حال مجرم باشد‌، قانون جدید رعایت می‌ شود، بنابراين اگر رفتاری در گذشته جرم بوده و به موجب قانون جدید جرم شناخته نشود، تعقیب متوقف و اگر حکم قطعی صادر شده باشد اجرا نمی‌ شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای ان متوقف می‌شود، در مواردی هم که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ اثری بر آن مترتب نیست و نیز اگر طبق قانون جدید مجازات شدید تری نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد نسبت به مجرم قابل اعمال نیست و نخواهد بود.

logo-samandehi