موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

اگر کارفرما برای مطالبات کارگر به او چک بدهد و چک برگشت بخورد تکلیف چیست؟

اگر حین رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگر برای مطالبات خود، از کارفرما چک دریافت کند و چک برگشت بخورد. در مورد آن قسمت از خواسته که بابت آن چک رد و بدل شده است، مراجع حل اختلاف نمی توانند اقدام به صدور رای نمایند و در صورت بلامحل بودن چک ها کارگر باید چک را از طریق اجرای ثبت یا دادگستری پیگیری و وصول نماید.

logo-samandehi