موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

بازداشت سند چیست؟

بازداشت سند عبارت است از توقیف اموال جهت اجرای مفاد سند یا اینکه به طور مثال شخصی در دادسرا برای وی قرار وثیقه صادر می شود در این حالت شخص ثالثی سند ملک خود را به وثیقه قرار می دهد تا در صورت نیاز به متهم وی را در دادگاه حاضر نماید. در این صورت به اداره ثبت محل دستور داده می شود سند را در بازداشت قرار دهد و صاحب سند امکان نقل و انتقال آن را تا زمانی که سند در بازداشت قرار دارد نخواهد داشت.

logo-samandehi