موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

برادر من ملک مرا هنگامی که من در ایران حضور نداشته ام فروخته است ،چه کاری باید انجام دهم؟

اگر شخصی اقدام به خرید مالی از شخص دیگر کند، بدون اینکه فروشنده مالک ملک باشد یا از سوی مالک اذن و اجازه فروض داشته باشد، این معامله در اصطلاح حقوقی معامله فضولی نام دارد. اگر شما معامله را تایید کنید این معامله صحیح است و اگر آن را رد کنید، معامله باطل است. برای این کار بایستی ابتدا اظهارنامه ای رسمی مبنی بر رد معامه برای طرفین معامله فرستاده و سپس دادخواست تایید بطلان معامله را مطرح سازید. البته به یاد داشته باشید که در صورت وجود سو نیت می توان از طریق کیفری طرح دعوی فروش مال غیر را مطرح نمود.

logo-samandehi