موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

برای دریافت مجوز سقط جنین به کجا مراجعه نمایم؟

تجویز سقط جنین از نظر ضرورت پزشکی با پزشک متخصص می باشد که در صورت نیاز می تواند با نظر شورای پزشکی یا معرفی به پزشک قانونی، این ضرورت را تایید و سپس اقدام به سقط جنین نماید و ورود دادسرا و دادگاه در این قضیه الزامی نیست و به طور کلی درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی و با معرفی نامه پزشک، نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می شود.

logo-samandehi