موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

برای مطالبه دیه از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

افراد ذی حق می توانند از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک علاوه بر تعیین مجازات برای پزشک او را به پرداخت دیه نیز محکوم نمایند و همچنین می توانند به صورت مستقیم برای مطالبه دیه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند.
البته توجه داشته باشید مطالبه دیه معادل 20 میلیون تومان و یا کمتر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و دادخواست می بایست به شورای حل اختلاف تقدیم گردد و برای مطالبه بیش از 20 میلیون تومان می بایست از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام گردد.
برای اطلاع از دیه سال 1397 کلیک نمایید.>

logo-samandehi