موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

برداشت از حساب شخصی که فوت کرده چگونه است؟

حساب شخص متوفی پس از اطلاع بانک بسته نمی شود ولیکن بر روی کلیه سوابق نزد شعبه، فوت صاحب حساب درج می‌ گردد و از پرداخت سهم‌ الارث «موجودی حساب» به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خود داری به عمل می آید.
شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه  اول «پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر» به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت می گردد. ضمناً با توجه به اینکه حساب متوفی مسدود نشده و باز است، اصابت جايزه به شماره حساب متوفی بلامانع بوده و جايزه طبق مقررات و قوانين مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.

logo-samandehi