موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تأمین دلیل چیست؟

تأمین دلیل به معنی در امنیت قرار دادن دلیلی است که وجود دارد و احتمال از بین رفتن آن محتمل و نیاز به ارائه آن در آینده حتمی است بدین صورت که در قالب یک مثال اگر شما تصادف نمایید و مجبور به تعمیر ماشین باشید نمی توانید در آینده بابت تعمیر خودرو و هزینه های متقبله ادعایی داشته باشید مگر اینکه این موضوع را از شورای حل اختلاف تأمین دلیل نماید.

logo-samandehi