موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تفاضل دیه چیست؟

تفاضل دیه، میانگین حداقل و حداکثر دیه قاتل و مقتول یا مقتولین است که در هنگام قصاص از طرف خانواده مقتول جهت اجرای قصاص به قاتل یا قاتلین داده می شود.

مواردی که باید خانواده مقتول جهت اجرای حکم قصاص تفاضل دیه پرداخت کنند عبارت است از:

الف- جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشند و خانواده مقتول خواهان قصاص قاتل باشند که در این صورت بایستی نصف دیه را به قاتل بپردازند.

ب- در موردی که مقتول یک نفر است و قاتلین چند نفرند و خانواده مقتول قصد قصاص همه قاتلین را دارند، مثلاً در جایی که دو مرد یک مرد را به قتل می رسانند، خانواده مقتول جهت قصاص قاتلین بایستی نصف دیه کامل را به هر کدام بدهند.

اما چنانچه وقوع جنایت باعث جریحه دار کردن احساسات عمومی باشد، تفاضل دیه قاتل و مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

logo-samandehi