موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تفاوت کیف قاپی، کیف زنی و جیب بری چیست؟

 الف- کیف قاپی معادل استیلاب در فقه جزایی است و کیف قاپ کسی است که مال را علنآ و آشکارا از غیر حرز «مکان پنهان مال»  می رباید .
ب- کیف زنی و جیب بری معادل طراره در فقه جزایی است و طرار کسی است که مال را با تردستی از جیب و لباس تن کسی خارج نموده و سرقت می برد.

logo-samandehi