موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

تکلیف هدایای دوران نامزدی چیست؟

تکلیف هدایای دوران نامزدی

در صورتی که نامزدی به هم بخورد امکان دارد این سوال برای شما پیش آید که آیا پس از بهم خوردن نامزدی میتوان هدایای آن را مطالبه نمود؟ یا تکلیف هدایا پس از به هم خوردن نامزدی چه می شود؟

در مورد هدایای نامزدی بایستی بین دو فرض تفکیک قایل شد:

هدایا مصرف شدنی که می تواند شامل عطر، ادکلن، گل و.. باشد

هدایای مصرف نشدنی که می تواند شامل طلا و جواهرات و... باشد.

در هر دو صورت فوق می توان هدایا را مطالبه کرد .

به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱، ۰، ۳، ۷ و ۱، ۰، ۳، ۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:
«هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتا نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» 

حال چنانچه هدایا مصرف شدنی باشند و آنها مصرف و یا تلف شده اند، هدیه دهنده مستحق مطالبه خسارت نیست ولیکن چنانچه هدایایی که مصرف نشدنی هستند در صورتی که موجود باشند مستحق دریافت آن می باشد و در صورتی که بر اثر تقصیر هدیه گیرنده تلف شده اند، نامزد هدیه دهنده مستحق قیمت آن است.

فروخته شدن این اموال نیز در حکم تلف محسوب می شود.

اما در خصوص هدایایی که مصرف نشدنی هستند و بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشند، نامزد هدیه دهنده مستحق مطالبه قیمت نیست.

logo-samandehi