موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

ثبت حقوق ارتفاقی چگونه است؟

در خصوص ثبت حقوق ارتفاقی اشخاصی که دارای حقوق ارتفاقی در ملک غیر هستند و حقوق آنها در سند مالکیت غیر، قید شده است می توانند با پرداخت هزینه مربوط و مطابق با ماده 12 آیین نامه قانون ثبت گواهی نامه اخذ کنند و این گواهی نامه از جهت اثبات حق ارتفاقی برای صاحب آن اعتبار سند مالکیت دارد.

logo-samandehi