موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

حضانت طفل پس از جدایی با چه کسی است؟

براى حضانت و نگهدارى طفلى كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده اند، مادر تا  سن ٧ سالگى «فرقى بين دختر و پسر نيست» اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از اين سن هم در صورتى كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت غبطه و مصلحت كودک به تشخيص دادگاه خواهد بود.
لازم به ذكر است كه دختر تا سن  ٩ سالگى و پسر تا سن ١٥ سالگى در حضانت والدين است پس از گذراندن مواعد و سنين بالا انتخاب اينكه باكدام يک از والدين زندگى كنند باخود كودک است.

logo-samandehi