موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

حق حبس زن چیست؟

زن پس از جاری شدن صیغه نکاح می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده است از ایفا وظایف زناشویی در قبال شوهر امتناع کند. منظور از وظایف زناشویی تمکین به معنای خاص یعنی رابطه جنسی است. پس زن تنها می تواند از ایفاء وظایف جنسی در برابر شوهر امتناع کند و بر اساس حق حبس نمی تواند از ایفا سایر وظایفش سرباز زند.

با وقوع اولین نزدیکی حق حبس ساقط شده و زن نمی تواند تمکین های بعدی را منوط به پرداخت مهریه کند. همچنین  برای مرد حق حبس وجود ندارد و نمی تواند پرداخت مهریه را به تمکین خاص زن موکول کند. لازم به ذکر است که اگر در نکاح مهر تعیین نشده باشد زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند.

نکته جالب آنکه مرد مکلف به پرداخت کل مهریه به زن برای تمکین می باشد و حتی اقساط مهریه باعث از بین رفتن این حق نمی شود.

logo-samandehi