موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۲۲۸۸۱۹۵۱

حق سکنی چیست؟

حق سکنی به حق سکونت در مسکن غیر به نحو انتفاع را گویند.

logo-samandehi