موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

حکم زنای به زور و اجبار از سوی مرد چیست؟

هرگاه زنا از سوی مرد با زور و اجبار باشد حکم آن اعدام است و زن در صورت باکره بودن مبلغی به عنوان مهرالمثل و ارش البکاره دریافت می دارد و در صورت باکره نبودن تنها مستحق اجرت المثل خواهد بود.
نکته : تعیین میزان مهرالمثل و ارش البکاره با دادگاه صالح است.

logo-samandehi