موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

حکم غیابی چیست؟

چنانچه در دعوایی خوانده یا وکیل او و یا اینکه قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نبوده باشند و به صورت کتبی نیز دفاع ننموده باشد و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشده باشد، با جمع همه این شرایط حکم غیابی طلقی خواهد شد.

logo-samandehi