موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

خبره کیست؟

به فردی ماهر در موضوعات مربوط به مساله ای فنی را خبره می گویند. معمولاً خبره از کارشناس پایین تر محسوب می شود.

logo-samandehi