موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دریافت چک حسن انجام کار در قرارداد چگونه است؟

در صورتی که برای کار به یک شرکت یا موسسه مراجعه نموده باشید با این موضوع مواجه می شوید که می بایست برای حسن انجام کار تقاضای چک یا سفته می نماید. حال این سوال پیش می آید که آیا چک و سفته هایی که بابت استخدام  به کارفرما داده می شود از سوی او قابل مطالبه است؟ راه حل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی چیست؟

چک، سفته، برات و کلیه اسناد تجاری، اسنادی هستند که صادر کننده آنها به محض صدور و اعطای آنها به هر شخصی مسئول پرداخت وجه معادل آن سند می باشد.

البته فقط چک با توجه به عنایت قانونگذار در حکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان از طریق ثبت نسبت به وصول آن اقدام کند.

بنابراین چنانچه کارفرما از شما سفته یا چک دریافت کند، در آینده می تواند وجه آن را مطالبه نماید . مگر اینکه شما در متن قرارداد شماره چک و سفته را درج نمایید و در متن سفته یا چک بابت حسن انجام کار و ضمانت بودن آن را نیز بنویسید.

logo-samandehi