موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در تعهداتی که زمان ایفای آن مشخص نیست چگونه میتوان ایفای تعهد را مطالبه کرد ؟

یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد ، برای مطالباتی که موعد ندارند ، مطالبه است ، بنابراین خواهان بایستی ابتدا ایفای تعهد را مطالبه و سپس دادخواست دهد. خواهان می تواند این کار را  با اظهارنامه رسمی انجام دهد .

logo-samandehi