موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در صورت ازدواج مجدد حضانت فرزند چگونه است؟

ازدواج مادری که فرزندان خود را تحت حضانت دارد موجب سلب حضانت اطفال از او خواهد بود.

سلب حضانت با تقاضای شوهر مبنی بر سلب حضانت و با ارائه ادله ازدواج زن از سوی او پذیرفته شده و حضانت اطفال از زنی که ازدواج مجدد نموده سلب می شود و حضانت به مرد اعطا می گردد.

logo-samandehi