موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در صورت تعدد وصیت نامه کدام معتبر است؟

در صورتی که از متوفی وصیت نامه های متعددی وجود داشته باشد آخرین وصیت نامه متوفی ملاک عمل خواهد بود چرا که در واقع آخرین اراده متوفی در نظر گرفته می شود و دارای اعتبار است مگر آنکه وصیت ماقبل از آخر وصیت رسمی بوده باشد و وصیت آخر وصیت عادی باشد.

logo-samandehi