موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

یکی از سوالات متداول در دادگاه خانواده این است که در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد. بر اساس یک باور غلط در صورت خیانت زن و یا اثبات خیانت زن در دادگاه مهریه به او تعلق نمی گیرد حال آنکه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به محض عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن داشته باشد. نحوه پرداخت مهریه در عقدنامه تعیین می شود که با عنوان مهریه عند المطالبه و یا مهر عند الاستطاعه است.در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد  و تنها  پرداخت مهریه عندالاستطاعه منوط به اثبات استطاعت مالی مرد از سوی زن است.

حال آیا راهی برای عدم پرداخت مهریه وجود دارد؟

گفتیم که مرد در هر صورت مکلف به پرداخت مهریه است. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد نیز زن مستحق دریافت آن است و تنها مطالبه منوط به اثبات استطاعت مالی مرد است.

در مهریه عندالمطالبه نیز چنانچه مرد دارای توان مالی لازم برای پرداخت مهریه  نباشد، به تقاضای زن بازداشت می شود و در صورت درخواست اعسار، مهریه تقسیط می گردد و با پرداخت اولین قسط از زندان آزاد می گردد.

logo-samandehi