موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در چه صورت مرد می تواند نفقه پرداخت نکند؟

هرگاه زن از مرد تمکین نکند و مرد این موضوع را در دادگاه صالح به اثبات رسانده باشد می تواند نفقه پرداخت نکند، البته این موضوع تا زمانی صادق خواهد بود که زن در حال نشوز باشد و اگر زن تمکین نماید مستحق نفقه خواهد بود.

logo-samandehi