موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

در چه مواردی مستاجر اختیار فسخ اجاره را دارد؟

قوانین مالک و مستاجر در فسخ قرارداد اجاره

1- چنانچه عین مستاجره منطبق با وصفی نباشد که در قرارداد ذکر شده است، به شرط اینکه بر مبنای خیار رویت و خیار تخلف از وصف فوراً این حق را اعمال نماید. (بر مبنای ماده 415 قانون مدنی )

برای مثال مورد اجاره فاقد سرویس بهداشتی باشد و در قرارداد اجاره عین مستاجره دارای سرویس بهداشتی معرفی شده باشد.

2- در صورتی که در قرارداد اجاره شرایطی برای فسخ مستاجر مقرر شده باشد و آن شرایط محقق شود. مثلاً بنا باشد که موجر قسمتی از مال مورد اجاره را تعمییر کند و نکرده باشد.

3- اگر مال اجاره به صورت کلی یا جزیی در معرض تخریب باشد و مستاجر نتواند ار آن استفاده کند و قابل تعمیر هم نباشد.

4- اگر مدت اجاره منقضی شده باشد و یا قرارداد فسخ شده باشد و مستاجر مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل آن خودداری کند، مستاجر می تواند به دادگاه صالح (محل وقوع ملک) مراجعه کرده برای تخلیه تامین دلیل نموده و کلید ملک را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. از این تاریخ به بعد موجر حق مطالبه اجاره نداشته و پس از اخطار دادگاه برای تحویل گرفتن کلید بایستی آن را اخذ نماید.

logo-samandehi