موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دعوای ابطال سند رسمی چیست؟

دعوی ابطال سند رسمی، دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است، ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد، از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد.
ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است، مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار افتاده باشد مانند پرداخت وجه سند.

logo-samandehi