موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دعوای الزام به فک رهن چیست ؟

اگر شخصی ملک  خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است در رهن  قرار داده باشد و راهن (وام گیرنده) تمام بدهی خود را بپردازد ، اما طلبکار  ملک را فک رهن نکند ، صاحب ملک می تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.

در حالت دیگر مالک ملک خود را با سند عادی به دیگری واگذار می کند و متعهد میگردد که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند ، اما در موعد مقرر موفق به ابن کار نمی شود.در این موذد هم خریداری که از عدم فک رهن ملک متضرر می شود ، می تواند الزام به فک رهن ملک را بخواهد.

در حالت سوم  بر اساس یک قرارداد مشارکت ملک در رهن بانک رفته  و سازنده متعهد به فک رهن ملک است، در این صورت مالک یا هر ذینفع دیگری می تواند علیه سازنده دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.

logo-samandehi