موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

دفاع در دعوای نفقه چگونه است؟

همسر من آبانماه امسال اقدام به ترک منزل کرد و مدتی بعد اقدام به طرح دعوای مطالبه نفقه کرده است این در حالیست که  من نفقه ایشان را از ابتدای ازدواج مرتبا به پرداخته ام.همچنین ایشان مدعی شده که من او را از منزل بیرون کرده ام.چگونه می توانم از خودم دفاع کنم؟

اولاً اینکه شما بایستی ثابت کنید که نفقه را پرداخته اید، بر فرض میتوانید رسیدهای انتقال وجه را مستند ادعای خود قرار داده و یا اگر نفقه را به صورت دستی پرداخته اید شاهد تعرفه کنید.

البته لازم است بدانید نفقه چیزی افزون بر خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و بهداشت نیست. بنابراین تهیه همین نیازها نفقه محسوب میگردد.

بیشتر بدانیم : شرایط عدم پرداخت مهریه

در مورد ترک منزل توسط ایشان، اگر ایشان خودشان به نحوی اقرار بر این مساله کنند و یا شما به طریقی (مانند شهادت شهود) ترک منزل توسط ایشان را اثبات کنید، از تاریخ ترک منزل به ایشان نفقه ای تعلق نمیگیرد، اما در هر صورت نفقه سابق (در صورت عدم پرداخت) قابل مطالبه است. لکن به جهت ترک منزل می توانید دادخواست الزام به تمکین را علیه ایشان مطرح نمایید.

بیشتر بدانیم : نفقه (تعاریف و سئوالات)

همچنین اثبات این ادعا که شما ایشان را از منزل بیرون کرده اید، با خودشان است و شما می توانید بر خلاف این ادعا شاهد یا سایر مستنداتتان را ارائه نمایید.

با یک کلیک وکیل خود باشید

logo-samandehi