موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

راه های اثبات مالکیت زن بر جهیزیه چیست؟

هر چند در عرف جهیزیه از طرف زن تهیه می گردد ولیکن این وظیفه را قانون بر عهده مرد گذاشته است و از این رو با توجه به عرف مناطق مختلف این موضوع نیز به صورت رویه ثابتی وجود ندارد و چنانچه جهیزیه از زن باشد از طرق زیر قابل اثبات است و همچنین بالعکس:
1- در زمان عروسی و به اصطلاح جهیزیه برون، لیستی تهیه و به امضاء طرفین و شهود میرسد که معروف به سیاهه جهیزیه می باشد.
2- ارائه برگ خرید از سوی هر یک از طرفین.
3- شهادت شهود.
4- اقرار هر یک از طرفین.
در صورت اختلاف دادگاه با توجه به دلائل ابرازی تصمیم مقتضی را اخذ خواهد نمود.

logo-samandehi