موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

رسیدگی به شکایت خودرو چگونه است؟

رسیدگی به شکایت خودرو در تعزیرات در صورتیکه شکایت از فروش خودرو باشد طبق قانون حمایت، حداقل یکماه و در صورتیکه شکایت خدمات پس از فروش باشد پس از اخذ نظر کارشناسی است.
مدارک مورد نیاز عبارت است از:

سند فروش قرارداد مدارک پرداخت وجه پاسخ شرکت خودرو سازی نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورت خدمات پس از فروش و خدمات فروش

لازم به توضیح است ثبت شکایت حضوری است.

logo-samandehi