موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی چگونه است؟

یکی از راه هایی که به دعوی خاتمه می دهد و کم هزینه و کوتاه ترین مسیر حل اختلاف نیز است، سازش می باشد. علی القاعده دادگاه ها و مراجع رسیدگی بر اساس ادله اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند، گاهی ادله وجود نداشته اما طرفین دیگری را محق دانسته و با یکدیگر سازش نمایند. اختلافات کارگری و کارفرمائی نیز همین گونه بوده ، مخصوصاً آنکه وجود جو صمیمانه و روابط خوب باعث پیشرفت امور کارگاه است. سازش در قانون کار تابع قاوعد خاصی نبوده و به هر طریق و در هر زمان قابل حصول است.

logo-samandehi