موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سند انتقال اجرایی چیست؟

سند انتقال اجرایی 

هر گاه مزایده برگزار شد و فردی در این مزایده برنده شد، مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، این سند را سند اجرایی می نامند.

logo-samandehi