موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سند ذمه چیست؟

تعریف سند ذمه :

سند ذمه سندی که مفاد آن حکایت از تعهد بدهکار به پرداخت هر نوع بدهی (مثل وجه نقد و یا جنس یا تعهد به انجام امری معین و معلوم دارد).

این اصطلاح در بین اصطلاحات ثبتی در مقابل مستندات مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود.

logo-samandehi