موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سند رسمی چیست ؟

سند رسمی سندی می باشد . که به وسیله ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها و طبق قانون تنظیم می شوند .
اسنادی مانند شناسنامه که توسط ماموران ثیت احوال تنظیم می شود . یا سند رسمی ملک که توسط دفترخانه استاد رسمی تنظیم شده است .

logo-samandehi