موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سند مالکیت معارض چیست؟

هرگاه نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، مطابق با تشخیص هیأت نظارت، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض نامیده می شود.

logo-samandehi