موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

سند وثیقه چیست؟

سند وثیقه سندی است که به موجب آن شخصی، (مدیون یا غیر مدیون) عین مال منقول یا غیر منقولش را وثیقه انجام عملی (مثل وام گرفتن) قرار می دهد. این سند دلالت بر معامله با حق استرداد یا بیع شرط و یا عقد رهن دارد.

logo-samandehi